แนวทางการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนล่าสุด พร้อมช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล

ตอบข้อสงสัย ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนไปทำไม

หลาย ๆ คนน่าจะเคยได้ยินการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน หรือยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ก็ยังไม่เข้าใจอย่างละเอียดว่าเราจะยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนไปทำไม ซึ่งการดำเนินเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ต้องยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนพร้อมกับดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องนั่นเอง สำหรับช่องทางการยื่นอุทธรณ์นั้น ผู้ถือบัตรคนจนสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนได้ด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือจะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 แห่งก็ได้เหมือนกัน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคากรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักคลังประจำจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา นอกจากนี้ เอกสารที่คนถือบัตรคนจนรอบใหม่ต้องนำไปยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนด้วยก็คือบัตรประชาชน

รู้จัก 2 ช่องทาง ในการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน

เป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลยสำหรับช่องทางในการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน หรือยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอยากบอกว่ารัฐได้กำหนดช่องทางในการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยกัน 2 ช่องทาง คือ 1. ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคากรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักคลังประจำจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา สำหรับระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนนั้น เราสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 หากใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ หรือจะเดินทางไปติดต่อสอบถามที่หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ก็ได้เช่นกันถ้าเกิดว่าสะดวก

กรมสรรพากร แชร์ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน ที่ใครก็ทำตามได้

ใครที่กำลังมองหาวิธียื่นอุทธรณ์บัตรคนจนที่เข้าใจง่าย สามารถเอาไปใช้ได้ทันที ขอบอกเลยว่าที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ได้แชร์ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อย่างน่าสนใจ เริ่มมจากผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนที่ตรวจสอบบัตรคนจน แล้วพบว่าบัตรคนจนไม่ผ่าน หรือมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ไปยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2567 โดยมีอยู่ 2 ช่องทาง คือการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 แห่ง หลังจากนั้น นำเอกสารยืนยันต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐได้พิจารณา พร้อมกับกรอกข้อมูลขอตรวจสอบเงินได้ และแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร โทร 1161 โดยจะให้บริการทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ดังนั้น หากใครที่เห็นว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์ ก็สามารถนำไปแชร์กับคนใกล้ตัวเพิ่มเติมได้

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านทางเว็บไซต์

การยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เป็นช่องทางที่มีความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ใคร ๆ ต่างก็อยากยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน หรือยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางออนไลน์ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งวิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังจากที่เรารู้ผลบัตรคนจนแล้วว่าไม่ผ่าน คือเราต้องกรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามหน้าบัตรประชาชน จากนั้นก็ตรวจสอบผลผลบัตรคนจน แล้วถ้าพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ให้เลือกเมนูยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารยืนยันการยื่นอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม หากใครที่ไม่สะดวกยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 แห่งแทนได้เหมือนกัน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1พฤษภาคม 2567

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร

หากผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน แต่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง จะต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นอุทธรณ์บัตรคนจนแทน โดยจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังต่อไปนี้ คือ 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมสำเนาถูกต้อง 2. หนังสือมอบอำนาจ 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ซึ่งผู้รับมอบอำนาจ สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ทั้งในช่องทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และช่องทางหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 แห่ง ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ในบทความก่อนหน้านี้ ดังนั้น ใครที่ลงทะเบียน แล้วไม่อยากพลาดสิทธิบัตรคนจน ก็ต้องเตรียมพร้อมยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ ไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ทำบัตรคนจนรอบใหม่

ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนแบบรวดเดียวผ่าน ต้องทำอย่างไร

หากใครที่ลงทะเบียนบัตรคนจน แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการบัตรคนจนรอบใหม่ ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะว่าเราสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทบทวนการพิจารณาใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งถ้าถามว่าอะไรคือเคล็ดลับของการยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนครั้งเดียวให้ผ่าน ก็ต้องบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่การเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นการเช็คคุณสมบัติตัวเองว่าสามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนบัตรคนจนได้จริง ๆ รวมถึงการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน โดยเฉพาะบัตรประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการบัตรคนจนพลาดไม่ได้เลย นอกจากนี้ สิ่งที่ลืมไปไม่ได้เป็นอันขาดคือเรื่องของระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งเราจะต้องยื่นอุทธรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์ของเงินตราแลกเปลี่ยอัตรา

1.00
THB 0.00%
31.18
USD 0.00%
38.14
EUR 0.00%

Currency exchange rates in THB on June 1, 2021

เรา Facebook หน้า

-->